Informasjon om situasjonen


 

På grunn av fare for Corona-smitte, blir det inntil videre ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg bispedømme. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Biskopen forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene. Fra 12. mars er derfor følgende tiltak iverksatt, disse gjelder i første omgang til og med 22. mars:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.

3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.

4) Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere avlyses.

5) Fasteaksjonen gjennomføres som digital innsamling og ikke som dør-til-dør-aksjon.

6) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

7) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på tlf 32 06 85 10 (dagtid), 905 54 781 (kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Sokneprest Janne Sukka jobber ikke på kontoret i denne tida. Hun kan nås på mobil 458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå, sier biskop Jan Otto Myrseth. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å ta del i den nasjonale dugnaden for å begrense smitten. Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskopen.

Denne side oppdateres fortløpende etter hvert som nye avgjørelser fattes.

 

Tilbake