Grevling på kirkegården


 

Kirkekontoret har fått mange meldinger om at det er gravd og rotet til over hele kirkegården. Dette skyldes etter all sannsynlighet en eller flere grevlinger, som i nattens mulm og mørke kommer fram for å fange mark og biller. Kirketjener rydder opp så godt han kan, men det er ikke så mye mer vi får gjort.

Tilbake