Prestesituasjonen i Hallingdal


Det er stadig endringer i prestesituasjonen i Hallingdal, og da er det greit med litt oppdatering her. Vi får i sommer to vikarer som gjør at vi nok skal få dekket det som trengs av prestetjenester. Fra august er Arnstein Bleiktvedt engasjert som sokneprest i Flå/prostiprest, foreløpig for seks måneder. Sokneprest på Gol, Jan Olav Skinnemoen, går av med pensjon i oktober og sokneprest i Hemsedal skal ut i permisjon i seks måneder. Det betyr at sommeren er relativt godt belagt, men at vi per nå ikke har hele kabalen klar for dalen for høsten. Men nå er også prost Sveinung Hansen på plass, og det hjelper godt på. Det kan fortsatt være utfordringer med å få dekket alt, men vi håper at dette skal gå fint.

Janne prest

 

Tilbake