Prestekontoret på Nes


 

Fra 1. september blir sokneprest Janne Sukka å finne på kontor i første etasje på Tinghuset.

Kontortid vil i hovedsak være tirsdag, torsdag og fredag fra kl 0900 – 1300. Hvis hun ikke er tilstede, vil servicekontoret på kommunehuset ha oversikt over når hun er tilbake.

 

Tilbake