Kveldsmesse i Nes kirke


Søndag 3. mars inviterer vi til kveldsmesse i Nes kirke kl. 1800.

Denne gudstjenesten kommer til å ha et litt annet preg enn en vanlig høymesse med en Thomas- messe liturgi.
Det er rom for å tenne lys, legge fra seg de tanker og bønner som hver og en bærer på og delta i nattversmåltidet.
Håper å se mange av dere denne kvelden!
 
Janne prest
Tilbake