Konfirmantpresentasjon 27. september


 

Første «oppgave» for neste års konfirmanter er presentasjonsgudsteneste i Nes kirke søndag 27. september. Her vil de bli presentert for menigheten. Gudstjenesten denne dagen er ved vikarprest Terje Eklund.

 

På grunn av den pågående koronasituasjonen, må presentasjonen i år deles på to gudstjenester, da det kun er tillatt å ha 70 personer i kirken samtidig.

 

Klasse 9 A presenteres i første gudstjeneste kl 1030.

Klasse 9 B presenteres i andre gudstjeneste kl 1230.

 

For de som ikke har fått meldt seg på, så kan dette gjøres på eget skjema på vår nettside www.neskirke.no

 

Det vil bli innkalt til foreldremøte i oktober, for å gi nødvendig informasjon om konfirmantåret

Tilbake