Kirkefest!


Hvordan vil du at kirka på Nes skal være? Hvilke tanker og drømmer har du for din kirke?

Alle nesninger inviteres til kirkefest torsdag 31. januar kl. 18 – 20 i Nes kirke. Sevat Lappegard deler sine tanker om kirka på bygda i 2019 og flere nesninger, blant annet ordføreren, kommer med sine tanker om vår kirke.
Musikk ved både konfirmanter og Knut Myrann.
Kaffi og god kake!

Velkommen!

Tilbake