Budsjett for kirken 2019


Nes kommunestyre vedtok før jul budsjettet for 2019 og økonomiplanen for de neste fire årene, inkludert bevilgninger til kirken. Dette følges opp av kirkelig fellesråd nå på nyåret.

De viktigste ting av betydning for kirken er:
•    Kr 78 000.- i økt tilskudd for å dekke lønns- og prisvekst
•    Kr 50 000.- til innkjøp av utstyr
•    Kr 300 000.- til vedlikehold av kapellet, det viktigste her er beising og noe takarbeid
•    Kr 600 000.- til ny kirkegårdsgraver (i 2021)

Fra før er det bevilget kr 3 mill til ny kirkegård, denne er nå ført opp i 2022. Det er også bevilget kr 1 mill til overrislingsanlegg i kirken, men her trengs det mer midler før dette kan anskaffes.

Bilde: Nes kapell blir beiset og reparert i 2019

Tilbake