Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Opp gjennom historien har kristen tro og kultur preget landet og folket vårt. Gjennom konfirmasjonstiden møter du klassiske og dagsaktuelle temaer i forhold til dette: Hvem er Gud? Hvor kommer jeg fra? Er Bibelen Guds ord? Skaperverk og miljø. Rettferdighet. Nestekjærlighet. - Temaene er mange, og konfirmantåret er en fin anledning til å reflektere over hva man tror på. Ekstra spennende blir det når man får utforske dette sammen med andre 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.